:: در این بخش از وبسایت، مشخصات ظاهری و رفتاری ماهیانی که در صید ورزشی جذابیت دارند ارائه میگردد. منبع اصلی برای اطلاعات این بخش، وبسایت بانک اطلاعاتی ماهیان ایران (fishbase.ir)می باشد:
 
اطلاعات بیشتر از اسبله ماهیان

1.اسبله:

اسبله، سبله، بوسا، یائین، ناقا و بسیاری از اسامی مختلف دیگر که در نقاط مختلف ایران بکار میرود، همگی برای نامیدن بزرگترین ماهی آب شیرین جهان، بکار میرود. اسبله به دلیل اندازه بزرگ، مقاومت و جنگندگی زیاد در زمان صید و نیز نیاز به مهارت زیاد برای صید، جزو جذابترین ماهیان ایران می باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر روی عکس مقابل کلیک کنید >

2.اردک ماهی:

اردک ماهی با اسامی محلی مانند چکاب و شوک، از ماهیان بسیار جذاب برای ماهیگیران نیمکره شمالی کره زمین می باشد. پراکنش این ماهی در ایران در بیشتر رودخانه ها، دریاچه ها و آب بندانهای حوزه دریای خزر، و نیز حوزه دریاچه اوان قزوین است...برای دریافت اطلاعات بیشتر روی عکس مقابل کلیک کنید >

3.کپور:

مهمترین ماهی خانواده کپور ماهیان، کپور معمولی (Cyprinus carpio) می باشد. این ماهی تقریبا در اغلب حوزه های آبریز ایران بصورت طبیعی یا مصنوعی وارد شده است. در جنوب به این ماهی کپور رشتی می گویند. سالیانه حدود دو هزار تن از این ماهی تنها در سواحل خزر صید می گردد و این جدای از برداشت این ماهی در استخرهای پرورشی است...برای دریافت اطلاعات بیشتر روی عکس مقابل کلیک کنید >

4.آزاد ماهیان-قزل آلا:

سه ماهی بسیار مهم این خانواده، عبارتند از ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykis), ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta), و سفید ماهی (Coregonus Lavaretus) هستند. در ادامه به توضیح هر کدام از این گونه ها می پردازیم...برای دریافت اطلاعات بیشتر روی عکس مقابل کلیک کنید >

5.سس ماهیان(زرد پر، سونگ و...):

سس ماهیان، دسته ای از ماهیان موسوم به بارب و جزو جنس Barbus می باشند. دو ماهی عمده این جنس که برای صید ورزشی بسیار حائز اهمیتند، یکی ماهی سونگ (Barbus escocinus) و دیگری ماهی زرد پر است که مورد اخیر، نام عمومی حداقل دو گونه از سس ماهیان ایران می باشد...برای دریافت اطلاعات بیشتر روی عکس مقابل کلیک کنید >

6. سوف ماهی ها:

دو گونه مهم سوف ماهی در ایران برای صید ورزشی جذابیت دارند. این دو گونه، یکی سوف ماهی سوف حاجی طرخان (Perca fluviatilis) و دیگری ماهی سوف معمولی(Stizostodion lucioperca) می باشند...برای دریافت اطلاعات بیشتر روی عکس مقابل کلیک کنید >

7. سایر ماهیان

علاوه بر ماهیان ذکر شده، ماهیان متعدد دیگری هم هستند که هر چند کمتر از ماهیان فوق، اما به میزان قابل توجهی هدف ماهیگیران ورزشی برای صید می باشند که در این بخش به آنها پرداخته می شود...برای دریافت اطلاعات بیشتر روی عکس مقابل کلیک کنید >

دانلود کتابهای ماهیگیری ورزشی
 

کلیه حقوق این وبسایت محفوظ است. این وبسایت ثبت قانونی شده و برداشت از مطالب آن برای سایتهای تجاری ممنوع است. سایتهای غیر تجاری با ذکر منبع مجاز به استفاده از مطالب هستند.
طراحی و اجرا: مهدی محجوب